Vásárlási feltételek / Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával, illetve a termékekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk:

E-mail: istvan.domotor@istvandomotor.hu  
Telefonszám:

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (www.istvandomotor.hu)  és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon.

A Webáruház üzemeltetője (Szolgáltató):

Szolgáltató neve:Dömötör István ev.
Szolgáltató email címe:istvan.domotor@istvandomotor.hu
Szolgáltató telefonszáma:
Szolgáltató székhelye:9023 Győr, Szigethy Attila u. 102.
  
Nyilvántartási szám:56570795
Adószám:57902427-1-28
Bankszámla szám:
  
Tárhely szolgáltató:Webonic Kft.
Címe:8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.
e-mail címe:support@webonic.hu
Szerződés nyelve:magyar
Békéltető testület neve:Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető testület székhelye:9021 Győr, Szent István u. 10/A.
Békéltető testület elérhetősége:Telefon: +36 96 520-217

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. 06. 30 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a Webáruházban közzéteszi. Felhasználók a Webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webáruház használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházba, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Vásárlási feltételek

1. Regisztráció/vásárlás

1.1. Felhasználó a Webáruházban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Webáruházban közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

1.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

1.3. Az esetlegesen hibásan rögzített adatok megváltoztatása regisztrált felhasználók esetében a bejelentkezés után, a Fiók menüpontban lehetséges. Az aktív rendelést érintő, illetve nem regisztrált felhasználói adatok módosítására e-mail címünkön: istvan.domotor@istvandomotor.hu van lehetőség. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott (online) megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy adatait (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) a szállítással és számlázással összefüggésben Szolgáltató, mint Adatkezelő kezelje, a törvényi előírásoknak megfelelően a szükséges ideig tárolja. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Felhasználó részére.

2.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

2.3. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

2.5. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

2.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

2.7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

3. Rendelés menete

3.1. A Webáruházban történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a vásárlás regisztráció, illetve a Webáruházba történő bejelentkezés nélkül is megkezdhető.

3.2. Amennyiben a felhasználó regisztrálni akar, arra a Webáruház főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap hiánytalan kitöltésével kerülhet sor. Helytelenül vagy hibásan kitöltött adatok esetén a rendszer hibaüzenetet küld. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni.

3.3. Regisztrált felhasználók a Webáruház főoldalán található Belépés menüpontra kattintva, az ott található mezők (email-cím, jelszó) kitöltésével jelentkezhetnek be a Webáruházba.

3.4. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott és megvásárolni kívánt termékeket, annak darabszámát is megjelölve. Felhasználó bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, törölheti és módosíthatja a kosár tartalmát a főoldal jobb sarkában levő Kosár ikon gombjára kattintva.

3.5. A kosár oldalon a Felhasználónak lehetősége van módosítani a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát a frissítés gombra kattintással véglegesítve azt, illetve a kosár teljes tartalmát is törölheti az X ikon segítségével. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva jut a pénztár oldalra, ahol újabb lehetősége van a regisztrációra, illetve a bejelentkezésre, a személyes adatok kitöltése után pedig megadhatja a kívánt szállítási és fizetési módot, melynek típusai a következők:

3.5.1. Választható szállítási módok

 • Házhoz szállítás Futárszolgálattal: a csomag feladásától számítva 2 munkanapon belül történik a kiszállítás. A kiszállítás napjának reggelén e-mail értesítést küld a Futárszolgálat, amelyben meghatároz egy 3 órás időintervallumot a várható kiszállításra. Az e-mail tartalmazza az utánvét értékét (ha tartozik a csomaghoz), a szállítási címet és a futár elérhetőségét. Amennyiben a kiszállítás időpontját vagy a szállítási címet szeretné módosítani, az e-mailban megadott elérhetőségeken lépjen kapcsolatba a futárral.
 • FOXPONT csomagautomatára történő szállítás: a feladástól számítva 3-5 munkanapon belül érkezik meg a csomag, melyről az átvételi pont e-mail és SMS értesítést küld. A csomagot 5 napig tartják az átvételi helyen. Az utolsó előtti napon e-mail értesítést küldünk, hogy a csomag őrzési ideje 24 órán belül lejár. Amennyiben ennek ellenére a csomag nem kerül átvételre, a FOXPONT automatikusan visszaszállítja azt Webáruházunknak. Ezután már nincs lehetőség a csomag átvételére, megrendelése törlésre kerül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az át nem vett csomagok szállítási díját, illetve a csomaggal összefüggő adminisztrációs költségünket és munkadíjunkat utólag kiszámlázzuk a Vevőnek.

Szállítási költség: A szállítási költség 30.000 Ft vagy azt meghaladó megrendelés esetén minden esetben 0 Ft. 30 000 Ft alatti megrendelés esetén a választott szállítási módnak megfelelő, előre meghatározott szállítási díj kerül felszámításra. Az aktuális szállítási díjak megtekinthetőek a Szállítási információk” menüpont alatt, illetve a termékoldalon.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A termékek Magyarország területén kívülre történő kiszállítását jelenleg nem áll módunkban teljesíteni.

3.5.2. Választható fizetési módok:

Fizetés bankkártyával: A megrendelés végösszegét a Felhasználó a termék megrendelésekor fizeti ki a weboldalon található bankkártyás fizetési rendszeren keresztül. A rendelés feldolgozása és a termékek kiszállítása csak a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően történik. A jóváírást követően fizetési visszaigazolást küldünk e-mailban.

Fizetés átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben feltüntetett bankszámlára 3 munkanapon belül köteles átutalni. A rendelés feldolgozása és a termékek kiszállítása csak a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően történik. A jóváírást követően fizetési visszaigazolást küldünk e-mailban. Átutalásos fizetés esetén tranzakciós díjat a Webáruház nem számol fel.

3.5.3. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.6. A fizetendő végösszeg, a megrendelés összesítése és a választott szállítási, valamint fizetési módok alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

3.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, módosíthatja azokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatosan. Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.09. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.10. A megrendelés elküldése után a megrendelésről automatikus visszaigazolást küldünk e-mailban. Minden vásárlás egyedi rendelési számot kap, amely a megrendelés visszaigazolás bal felső sarkában található, és amely az adott megrendelés azonosítására szolgál. A megrendeléssel kapcsolatos észrevételek, módosítási szándék vagy reklamáció esetén kérjük, mindig erre a megrendelés számra hivatkozzon a Webáruház munkatársainál! Regisztrált felhasználóink a Webáruházba belépve, a megrendelés szám alapján bármikor megtekinthetik az egyes megrendeléseik részleteit és állapotát.

4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-16 óra között történik. Ügyfélszolgálatunk is ebben az időpontban áll a Vásárlók rendelkezésére telefonon és e-mailban.

4.2. A Webáruházban leadott rendelések általános teljesítési határideje a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap. Az egy rendelésben leadott termékek egyszerre, egy csomagban vehetők át. Amennyiben a rendelést a Szolgáltató nem tudja a vállalt határidőre teljesíteni, köteles a szállítás várható időpontjáról tájékoztatni az Ügyfelet.

4.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

4.4. A jelen dokumentumban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

4.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

4.6. Szolgáltató a megrendelésről számlát állít ki, amelyet Vásárló a csomagban, a megrendelt termékekkel együtt kap kézhez.

4.7 Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni. Az át nem vett csomagok szállítási díját, valamint a csomaggal felmerülő egyéb költségeket (csomagolás, adminisztrációs munkadíj, visszaszállítás költsége stb.) utólag kiszámlázzuk, melyet Fogyasztó 8 napon belül banki átutalással köteles megfizetni.

4.8. Reklamáció: Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, a Szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Webáruház üzemeltetőjét terheli.

Amennyiben a Felhasználó nem azt a terméket kapta meg, amit megrendelt, vagy bizonyítottan hibás a termék, úgy kérjük, ezt telefonon vagy e-mailben haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunk számára. A hibás árut minden esetben díjmentesen kicseréljük.

Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérheti:

 • a vásárlástól való elállást,
 • a termék cseréjét,
 • illetve a termék értékegyeztetéssel történő cseréjét.

Hibás termék cseréje esetén, illetve, ha a Felhasználó nem a megrendelt terméket kapta meg, a termék visszaszállítását – a Felhasználóval való egyeztetés után – a Szolgáltató szervezi, illetve ő állja az azzal kapcsolatos minden költséget.
Hibás termék esetében a megvásárolt terméket csak abban az esetben cseréljük ki, ha az bizonyítottan hibás.

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

5. Elállás joga

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.2. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie. A termék visszaküldhető postai úton vagy futárral.

5.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Fogyasztó viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

5.4. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.5. Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, amelynek állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 50 (ötven) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

5.6. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, az alábbi esetben sem:

 • amennyiben a megrendelt termékről egyértelműen kiderül, hogy azt rendeltetésszerűen használták.

5.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését és az Elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

5.8 Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a termék átvételét követően 30 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

5.9. Felhasználó az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozat (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Dömötör István 9023 Győr, Szigethy Attila u. 102. istvan.domotor@istvandomotor.hu  

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében

Megrendelés időpontja/termék átvétel időpontja:

Megrendelés azonosító száma vagy számlaszám:

Termék megnevezése:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Bankszámlaszám, amelyre a termék árát kéri visszautalni:

Bankszámla tulajdonos neve:

A fogyasztó aláírása: [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó]
Kelt:

Az Elállási nyilatkozat formanyomtatvány minden esetben megküldésre kerül a megrendelés visszaigazolással együtt Vásárló részére.

5.10 Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 30 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t az elállási nyilatkozattal egyidejűleg.

5.11 Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

5.12 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.13 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A Fogyasztó a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Szolgáltató részére.

5.14 Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra.

5.15. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

5.16 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

5.17 Elállási jog gyakorlásának a menete:

5.17.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó Elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.

5.17.2 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatával egyidejűleg, a termék kézhezvételétől számított 30 napos határidő letelte előtt visszaküldeni Szolgáltatónak. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

6. Szavatosság, jótállás

6.1. Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a www.istvandomotor.hu weboldal hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a www.istvandomotor.hu weboldal nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. számú rendelet szabályai az irányadók.

Tulajdonjogi kikötés: A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad.

Jogszabályok:

További dokumentumok:

Jelen ÁSZF 2020.06.29-től lép hatályba és visszavonásig érvényes.